Executive Team (2014 – 2015)

Co-Presidents

Nghiêm Hoàng Linh
University of Miami '15
Phạm Anh Thư
Mount Holyoke College '15

Communications

Bùi Xuân Nam Quân
International University HCMC '17

Associate of Communications
[email protected]

Bùi Thu Thảo
Baldwin School '15

Associate of Communications
[email protected]

Nguyễn Vũ Phúc Thụ
Duke University '16

Associate of Communications
[email protected]

Human Resources

Nguyễn Anh Huy
Franklin & Marshall College '17

Associate of Human Resources
[email protected]

Ngô Nhất Tài
Texas Christian University '18

Associate of Human Resources
[email protected]

Trần Thạch Thảo
Clark University '17

Associate of Human Resources
[email protected]

Outreach

Nguyễn Sơn Tùng
University of Richmond '16

Head of Outreach
[email protected]

Lương An Tâm
Tufts University '16

Associate of Outreach
[email protected]

Nguyễn Thị Tâm
Ohio Wesleyan University '14

Associate of Outreach
[email protected]

Trần Thị Bảo Trân
Amherst College '17

Associate of Outreach
[email protected]

Lê Ngọc Tường Vân
Harvard University '17

Associate of Outreach
[email protected]

Huỳnh Vũ Thảo Vy
Dickinson College '18

Associate of Outreach
[email protected]

Partners and Sponsors

Diêm Anh Thư
Franklin & Marshall College '16

Head of Partners and Sponsors
[email protected]

Nguyễn Thị Mai Thy
Minerva Schools at KGI '18

Associate of Partners and Sponsors
[email protected]

Nguyễn Phan Đài Trang
Wellesley College '16

Associate of Partners and Sponsors
[email protected]

Đỗ Thanh Tùng
Nanyang Technological U '17

Associate of Partners and Sponsors
[email protected]

Study-Abroad Resources

Nguyễn Phương Anh
Wesleyan College '15

Associate of Study-Abroad Resources
[email protected]

Đỗ Đại Dương
Juniata College '18

Associate of Study-Abroad Resources
[email protected]

Phan Thị Tố Hằng
Cranbrook Schools '15

Associate of Study-Abroad Resources
[email protected]

Trần Tâm Nhi
Washington and Lee University '18

Associate of Study-Abroad Resources
[email protected]

Nguyễn Siêu
Vassar College '17

Associate of Study-Abroad Resources
[email protected]

Technology

Trần Lê Bảo Anh
University of Cincinnati '15

Chief Designer
[email protected]

Dương Việt Hải
Trinity University '13

IT Administrator
[email protected]

Nguyễn Đức Hoàng Long
Worcester Polytechnic Institute '16

IT Administrator
[email protected]