VietAbroader News

Our Voice. Your Voice

VietAbroader 2014: Looking Back

(English description below)


VietAbroader 2014: Một Năm Nhìn Lại

Năm 2014 chứng kiến rất nhiều thay đổi của tổ chức VietAbroader, bao gồm một Ban Điều Hành mới và rất nhiều chương trình, sự kiện ở cả 3 mảng: Tài nguyên Du học, Kết nối Tuổi trẻ và Cộng đồng, cũng như Nghề nghiệp và Kinh doanh.

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý ân nhân, các nhà tài trợ, bảo trợ, đồng hành, cũng như các thành viên của VietAbroader. Hãy cùng VietAbroader nhìn lại năm 2014 vừa qua, cũng như bước tiếp vào năm 2015 với nhiều hoạt động mới.

Hãy chia sẻ video này cho bạn bè và các đồng nghiệp của bạn nhé!

VietAbroader – Truyền lửa cho Tuổi trẻ Việt Nam.

VietAbroader 2014: Looking Back

The year of 2014 witnessed many changes in VietAbroader, including a new Executive Board and various programs, events and outreaches in all 3 fronts: Study-Abroad Resources, Youth and Community Development, and Career and Business.

We would like to express our heartfelt gratitude to your support and collaboration in the past years. Join us as we look back on 2014, and look forward to many more successes in 2015.

Please help us share this video to your friends and colleagues!

VietAbroader – Empower Vietnamese Youth