VietAbroader News

Our Voice. Your Voice

iLead 2015: “Not your average leadership program”

VIETABROADER.ORG | “Nếu bạn chỉ làm những điều trước nay bạn vẫn làm, bạn sẽ chỉ có được những gì trước nay bạn vẫn có. (If you always do what you have always done, you will only get what you have always gotten.)”

Chương trình iLead 2015 được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 hướng đến đối tượng học sinh cấp 3 tại TP.HCM, năm nay quay trở lại với một tinh thần mới, một hình thức mới. iLead được xây dựng với suy nghĩ: Khả năng lãnh đạo – leadership – không phải là sản phẩm của vị trí, danh hiệu bạn có, mà là của những thói quen bạn làm. Chương trình năm nay bao gồm 3 phần chính (TEM):

  • Tools: Những kĩ năng, phương pháp hữu ích trong việc quản lý, lãnh đạo, thông qua những bài nói chuyện chia sẻ chân thành của những youth leaders, là những bạn trẻ có kinh nghiệm lãnh đạo khác.
  • Execution: Những nhóm học sinh tham gia chương trình sẽ có cơ hội tiến hành và dẫn đầu những ý tưởng hoạt động của mình. Đây là phần quan trọng nhất của iLead 2015: Học bằng cách làm.
  • Mentorship: Mỗi người tham gia sẽ được theo dõi và hướng dẫn bởi một anh chị mentor để liên tục phát triển trên con đường hoàn thiện kĩ năng lãnh đạo của mình.

ilead1

 

Có lẽ không ai có thể giới thiệu về iLead 2015 hơn chính người phụ trách dự án này. Mời các bạn đọc lá thư sau được viết bởi bạn Ngô Nhất Tàiproject leader của dự án VietAbroader iLead 2015 để hiểu thêm về hướng đi của chương trình, cũng như những gì VietAbroader tìm kiếm ở BTC iLead 2015.

 

Hi,

This is very likely your picture of iLead 2015: a week-long program that consists of many theoretical lectures and sharing of guest speakers regarding only one topic: Leadership. Things covered range from “styles of leadership”, famous leadership quotes and simple yet fun team-building activities.

That’s b.s.

iLead 2015 is not your average leadership program. Forget about all the leadership workshops/programs/camps that you have attended during high school or college.

We won’t focus on explaining “types of leadership”, or say things like “a real leader inspires others”, or like “a real leader thinks of others before herself”. We won’t make you read leadership books and discuss them. We won’t regurgitate the cliché in the leadership literature.

There’s this analogy: Think of a leadership program as a history class. When you join us, we won’t make the students learn by heart the statistics of casualties and losses during wars, the dates of important events or the meanings of them.

We will make them live in history. They will know what it is like to stand in the middle of a war. They will see things and reflect upon them. They will come up with their own thoughts regarding historical events. We the teachers won’t force the students to give up on their opinions. But that does not mean their thoughts will be immune to criticisms; in fact, they will be brutally contested. Such is the only way to reach the truth. The students will become mature, with their thoughts transformed and molded into gold.

Such an interesting history class, and isn’t it awesome to be that kind of history teachers?

iLead 2015 Program team members will be the same as that kind of history teachers. Participant are not parrots: They’re not going to learn without thinking critically about what they learn. They will get to do their own project and draw lessons for themselves. Their lessons will be tested for numerous times, either by reality or by furious debate between them and their teammates. Program team members will build the platform for such learning, doing, and debating experiences.

Prospective Logistics applicants may feel like being left out, and those in Program team seem to be cooler. Program team is like the brain, and the Logistics team is just the body. People always value the organ of intelligence and rationality because it controls the body.

I have some words for you Logistics applicants especially: DON’T think that way. Without the body, the brain is just a mass of weird substance. It can produce great thoughts, but the funny thing is that these thoughts are nothing but electrical shocks. It is the body – you, Logistics members – that literally and directly affects and changes the world.

Join us this summer, and lead the change.

Best,

Tai

nhattai

Ngô Nhất Tài là cựu học sinh trường Phổ thông Năng khiếu (TP.HCM), hiện đang là sinh viên trường Texas Christian University (Fort Worth, TX). Ngoài vị trí project leader cho iLead mùa hè 2015 này, bạn ấy cũng hiện đang làm việc cho VietAbroader trong ban Điều hành ở mảng Nhân sự – Human Resources.

Chuyên ngành dự định của Nhất Tài là môn Kinh tế học (Economics) và Triết học (Philosophy). Sau khi tốt nghiệp, Tài mong muốn làm việc trong lĩnh vực Giáo dục tại Việt Nam.


 

APPLY NOW!

Nộp đơn cho đợt tuyển chọn Ban Tổ Chức các dự án mùa hè của VietAbroader tại ĐÂY.
Hạn chót nộp đơn cho Program và Logistics của iLead 2015 tại TP.HCM: Ngày 5 tháng 4 năm 2015 (giờ EST).