Nội dung Chương trình

Gala HN 1

Gala Hà Nội

17:00 – 18:00: Đăng ký tiếp tân & Triển lãm VietAbroader: Hành trình 10 năm
18:00 – 18:10: Khai mạc & Diễn văn chào mừng
18:10 – 18:45: Hành trình 10 năm của VietAbroader: Nhìn Lại
____________Thảo luận đa chiều các thế hệ thành viên VietAbroader
18:45 – 19:00: Tâm sự Tuổi trẻ
19:00 – 19:15: Lễ gia nhập VietAbroader’s Circle of Friends
19:15 – 19:30: Hành trình 10 năm của VietAbroader: Bước Tiếp

____________Kết thúc phần chính thức của Đêm Gala 2014

19:30 – 20:30: Ăn tối
20:30 – 20:45: Lễ trao Giải thưởng cho các Dự án VietAbroader 2014
20:45 – 21:30: Hoạt động sau Gala (không bắt buộc)

Gala TP.HCM

17:00 – 17:30:  Đăng ký tiếp tân
17:30 – 18:00:  Triển lãm VietAbroader: Hành trình 10 năm
18:00 – 18:15:  Khai mạc & Diễn văn chào mừng
18:15 – 18:50:  Hành trình 10 năm của VietAbroader: Nhìn Lại
____________Thảo luận đa chiều giữa các thành viên VietAbroader qua các thế hệ
18:50 – 19:00:  Lời của Nhà lãnh đạo
____________Chia sẻ của một đại diện từ đối tác lâu năm của VietAbroader

19:00 – 19:30:  Ăn tối (1)
19:30 – 19:45:  Tâm sự Tuổi Trẻ
____________Chia sẻ thân mật của một thành viên VietAbroader
19:45 – 20:05:  Lễ Gia nhập VietAbroader’s Circle of Friends
20:05 – 20:20:  Hành trình 10 năm của VietAbroader: Bước Tiếp

____________ Kết thúc phần chính của Đêm Gala 2014

20:20 – 21:00:  Ăn tối (2)
21:00 – 21:30:  Lễ trao giải thưởng cho các Ban Tổ Chức Dự Án 2014
21:30 – 23:00:  Hoạt động sau buổi Gala
____________Một bí mật từ BTC Gala sẽ được bật mí, đặc biệt dành cho bạn