Organizing Team

Project Leaders

Phạm Hà Gia Hân
University of Leuven ‘19
Trần Khả Vy
VNU-HCM High School for the Gifted ‘16

Program Team

Thái Huỳnh Thanh Nhàn
University College London ‘19

Program Manager

Nguyễn Vũ Chi Lan
University of Manchester ‘19

Program Assistant Manager

Nguyễn Nhật Tân
Johns Hopkins University ‘20

Program Assistant Mananger

Lê Thục Minh Châu
Bui Thi Xuan High School ‘16

Program Assistant Manager

Vương Thiện Trung
HNUE High School for the Gifted ‘16

Program Assistant Manager

Trần Phương Anh
Ha Noi - Amsterdam High School ‘17

Program Assistant Manager

Lê Hoàng Yến
Foreign Language Specialized High School ‘18

Program Assistant Manager

Logistics Team

Nguyễn Cao Nghị
VNU HCM High School for the Gifted ‘18

Logisitcs Manager

Nguyễn Ngọc Bảo Ngân
Nguyen Thuong Hien High School ‘17

Logistics Assistant Manager

Huỳnh Ngọc Anh Duy
VNU HCM High School for the Gifted ‘18

Logistics Assistant Manager

Delegate Team

Lê Gia Bảo Hân
VNU HCM High School for the Gifted ‘18

Delegate Manager

Nguyễn Xuân Sơn
VNU HCM High School for the Gifted ‘16

Delegate Assistant Manager

Nguyễn Quách Hưng
Le Hong Phong High School for the Gifted ‘16

Delegate Assistant Manager

Public Relations Team

Phan Xuân Sao Khuê
VNU-HCM High School for the Gifted ‘17
Võ Thụy Quốc Khánh
VNU-HCM High School for the Gifted ‘18